Начална страница
Радио ГОНГ
Национално Дарик Радио Българска Национална Телевизия

ТЕХНОЛОГИЯ и ЕТАПИ на Анкетата СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2005

1.

17.11. – 25.12.2004 г. – Прозвъняване на спортните редакции на медиите в цялата страна и изготвяне на поименен списък на журналистите, които ще попълнят анкетните карти, определящи СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА за 2005 година

2.

28.12 – 06.12.2005 г. – Разпращане на поименните анкетни карти до журналистите, а след попълването им - обратно получаване в офиса на "Нове АД Холдинг".

3.

06.12 – 13.12.2003 г. – обработване на резултатите от анкетните карти

4.

14.12.2005 г. – пресконференция, на която по азбучен ред ще бъдат оповестени номинираните за най-добри спортисти и треньори за 2005 г., съответно от анкетите на "Нове АД Холдинг" и вестник "Дневен Труд".

5.

21.12.2005 г. – Церемония по награждаването на номинираните за най-добри спортисти и треньори за 2005 г.